Launch of new website

I am pleased to launch a new website that I think shows off my portfolio in a clearer way. Behind the work of the website is Lars Hallén, the same Lars who created "Breath" together with me.

Lansering av ny webbsida

Det glädjer mig att lansera en ny webbsida som jag tycker visar upp min portfolio på ett tydligare sätt. Bakom arbetet av webbsidan står Lars Hallén, samma Lars som skapade ”Andetag” tillsammans med mig.